Gradsko veće Grada Požarevca utvrdilo je lokacije i načina korišćenja površine javne namene za prodaju proizvoda koji se koriste za Uskrs na teritoriji Grada Požarevca.

gray rabbit plush toy on brown nest

Foto: Unsplash

Utvrđene lokacije za prodaju proizvoda koji se koriste za Uskrs su Gradski park (od druge staze od ulaza u zelenu pijacu do ulice 15.oktobra u Požarevcu) i u ulici Lole Ribara na delu trotoara pored zelene pijace (od ulice Šumadijske do kraja pijace) i u ulici Šumadijskoj (od Lole Ribara do kraja pijace) u Požarevcu.

Prodaja će se vršiti od 22. aprila do 04. maja 2024. godine.