На седници Скупштине општине Жагубица, усвојен је први овогодишњи ребаланс буџета. Неутрошена средстава из претходне године износе 10.818.000 динара.

Обезбеђена су средства од 3.406.702 динара као учешће Општине у пројекту проширења, санације и адаптације зграде вртића, који се реализује уз подршку Кабинета министра без портфеља задуженог за популациону политику и демографију. Укупна вредност овог пројекта износи 18.106.702 динара. С обзиром на то да су ова средства планирана из извора 13 (нераспоређени вишак прихода из ранијих година), износ буџета за 2020. годину и после ребаланса остаје непромењен на приходној и расходној страни и износи 458.138.179 динара.

На седници су једногласно подржане одлуке о усвајању етичког кодекса функционера локалне самоуправе, вршењу екстерене ревизије завршног рачуна буџета за 2019. годину, боравишним таксама, покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину Општине непосредном погодбом и покретању поступка за одређивање Општине Жагубица као корисника непокретности стечених у стечајном поступку ради привођења намени за социјалне потребе.

Одборници су дали „зелено светло“ и на предлог Ариве Литас за пројекат Јавно- приватног партнерства у области јавног градског и приградског превоза путника, извештаје о раду за прошлу годину и планове рада за текућу годину Штаба за ванредне ситуације, Културно-просветног центра „Јован шербановић“, Завичајног музеја Хомоље, Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима и Туристичке организације. Такође, дата је сагласност на извештаје о раду за 2019. годину председника Општине, Општинског већа, Општинског правобранилаштва и Општинске управе.

У оквиру кадровских решења именовани су нови председници и чланови управних и надзорних одбора Завичајног музеја Хомоље и Туристичке организације, члан Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и повереник Савета Месне заједнице Суви До.

Седници су присуствовали и заменик председника општине Жагубица Предраг Ивковић, помоћник Душан Милосављевић, начелница Општинске управе са сарадницима за финансије и буџет, директори  фирми, установа и институција.

Izvor: .zagubica.org.rs