Na sednici Skupštine opštine Žagubica, usvojen je prvi ovogodišnji rebalans budžeta. Neutrošena sredstava iz prethodne godine iznose 10.818.000 dinara.

Obezbeđena su sredstva od 3.406.702 dinara kao učešće Opštine u projektu proširenja, sanacije i adaptacije zgrade vrtića, koji se realizuje uz podršku Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za populacionu politiku i demografiju. Ukupna vrednost ovog projekta iznosi 18.106.702 dinara. S obzirom na to da su ova sredstva planirana iz izvora 13 (neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina), iznos budžeta za 2020. godinu i posle rebalansa ostaje nepromenjen na prihodnoj i rashodnoj strani i iznosi 458.138.179 dinara.

Na sednici su jednoglasno podržane odluke o usvajanju etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave, vršenju eksterene revizije završnog računa budžeta za 2019. godinu, boravišnim taksama, pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Opštine neposrednom pogodbom i pokretanju postupka za određivanje Opštine Žagubica kao korisnika nepokretnosti stečenih u stečajnom postupku radi privođenja nameni za socijalne potrebe.

Odbornici su dali „zeleno svetlo“ i na predlog Arive Litas za projekat Javno- privatnog partnerstva u oblasti javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika, izveštaje o radu za prošlu godinu i planove rada za tekuću godinu Štaba za vanredne situacije, Kulturno-prosvetnog centra „Jovan šerbanović“, Zavičajnog muzeja Homolje, Javnog preduzeća za planiranje i upravljanje projektima i Turističke organizacije. Takođe, data je saglasnost na izveštaje o radu za 2019. godinu predsednika Opštine, Opštinskog veća, Opštinskog pravobranilaštva i Opštinske uprave.

U okviru kadrovskih rešenja imenovani su novi predsednici i članovi upravnih i nadzornih odbora Zavičajnog muzeja Homolje i Turističke organizacije, član Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i poverenik Saveta Mesne zajednice Suvi Do.

Sednici su prisustvovali i zamenik predsednika opštine Žagubica Predrag Ivković, pomoćnik Dušan Milosavljević, načelnica Opštinske uprave sa saradnicima za finansije i budžet, direktori  firmi, ustanova i institucija.

Izvor: .zagubica.org.rs