Nadzorni odbor „Elektroprivrede Srbije“ usvojio je novi statut čime su se stekli uslovi da se to preduzeće transformiše iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo zatvorenog tipa, u stoprocentnom vlasništvu države Srbije. 

Usvajanje statuta predstavlja sprovođenje odluke Vlade Srbije i prvi je korak ka reformi EPS-a kojom će se upravljački organi profesionalizovati, a profesionalno rukovodstvo dovesti do efikasnijeg poslovanja i učiniti EPS regionalnim energetskim gigantom, navodi se u saopštenju resornog Ministarstva.

„Pre usvajanja statuta od strane Nadzornog odbora EPS-a, Ministarstvo rudarstva i energetike i Vlada izvršili su konsultacije sa sindikatima. Nakon pažljivog razmatranja svih sugestija, u statutu je definisano da jedan član Nadzornog odbora bude predstavnik zaposlenih, čime se dodatno štite prava radnika, zatim je naglašeno da osim pretežne i ostalih delatnosti, društvo obavlja i delatnost trgovina električnom energijom, takođe i da društvo nastavlja da vrši javno snabdevanje električnom energijom u skladu sa izdatom licencom Agencije za energetiku Republike Srbije iz 2016. godine i zakonom kojim se uređuje energetika“, ističe se u saopštenju.

Kako kažu, promena pravne forme donosi uređenje odnosa države i upravljanja.

„Statut predviđa da osnivač, Vlada Republike Srbije, imenuje Skupštinu društva. S obzirom da je osnivač jedini akcionar, Skupština je jednočlana i ona imenuje Nadzorni odbor na koji prenosi najveći deo nadležnosti. Nadzorni odbor ima sedam članova, od kojih je jedan predsednik, a jedan predstavnik zaposlenih. Nadzorni odbor određuje strategiju i poslovne ciljeve društva i odgovoran je za njihovo ostvarivanje. Takođe, Nadzorni odbor imenuje sedam članova Izvršnog odbora, odnosno izvršne direktore od kojih je jedan generalni direktor. Izvršni direktori između ostalog organizuju i rukovode procesom rada, prate sprovođenje planova, daju naloge i smernice i odgovaraju za sprovođenje odluka, kvalitet, obim  i rezultate rada organizacionog dela kojim rukovode“, objašnjava se u saopštenju.

Ministarstvo dodaje da je „Elektroprivreda Srbije žila kucavica našeg energetskog sistema i cele privrede“.

„Nacionalni interes je da bude snažna i nezavisna i da bude pokretač ekonomskog razvoja. Promena pravne forme će doneti efikasnije upravljanje, nema otuđenja imovine, niti otpuštanja radnika, a EPS će nastaviti da bude i snabdevač i trgovac električnom energijom. Profesionalizacija EPS-a treba da omogući ubrzanu realizaciju velikog broja projekata koji treba da ojačaju proizvodnju električne energije. Istovremeno, transformacija EPS-a je i prvi korak reforme naših  energetskih preduzeća. Cilj Vlade je jačanje našeg energetskog sektora, uvođenje profesionalnog menadzmenta, poboljšanje upravljanja i unapređenje poslovanja energetskih preduzeća u vlasništvu države. Zahvaljujem se svima na konstruktivnom dijalogu“, poručila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović.

EPS: Tri glasa „za“, jedan uzdržan

Nadzorni odbor „Elektroprivrede Srbije“ usvojio je predloge izmena osnivačkog akta i novog statuta sa tri glasa „za“ i jednim uzdržanim, kao deo procesa prelaska EPS-a iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo, saopšteno je iz tog preduzeća.

Vršilac dužnosti direktora EPS-a Miroslav Tomašević je na sednici Nadzornog odbora podsetio da je na sličan snežni dan prihvatio da vodi EPS u teškim momentima. Tada je EPS uvozio 2.000 megavata električne energije po satu, a danas izvozi 1.000 megavata.

„Ponosan sam na rezultate koje smo postigli moj tim i ja. Nismo oni koji koče promene, jer smo upravo mi pokrenuli prelazak EPS-a u akcionarsko društvo i predložili neophodne izmene akata“, istakao je Tomašević.

Na Kolegijumu EPS-a odlučeno je da stručne službe kompanije iznesu pravni stav o predloženim aktima, jer su utemeljeni samo na odredbama Zakona o privrednim društvima.

„Stav je stručnih službi da se na osnovu Zakona o javnim preduzećima na JP EPS primenjuje ovaj zakon, zakon kojim su određene delatnosti od opšteg interesa, a potom Zakon o privrednim društvima. Javno preduzeće može da promeni pravnu formu u akcionarsko društvo, samo ako se na to akcionarsko društvo primenjuju isti zakoni, navedenim redom. U predlogu koje je dostavilo Ministarstvo rudarstva to nije slučaj“, saopštio je EPS.

Usvajanju akata usprotivili su se, kako navode, predstavnici sindikata radnika EPS-a koje predvodi Milan Đorđević, kao i sindikata „Nezavisnost“, dok su odluku podržali predstavnici sindikata radnika EPS-a koje predvodi Branko Krsmanović.

Ranije danas Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo da EPS a.d. ostaje 100 posto u vlasništvu države i da će zaposleni imati svog predstavnika u upravljačkim organima kompanije.

Sindikati EPS-a su se protivili predlogu statuta za transformaciju u akcionarsko društvo, jer bi tako preduzeće, kako kažu, izgubilo status trgovca, a zamerka je bila i što bi Skupština imala samo jednog člana.

Kako je Ministarstvo navelo, zahtev sindikata da se trgovina navede kao jedna od glavnih delatnosti, na način na koji je formulisan, ne može da se prihvati jer je Zakonom o privrednim društvima propisano da društvo ima jednu pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom.

„S druge strane, kako bi se izašlo u susret zahtevu sindikata, dodat je deo u predlog statuta kojim se naglašava da pored pretežne i ostalih delatnosti, Društvo obavlja i delatnost trgovina električnom energijom (koja obuhvata energetske delatnosti snabdevanje električnom energijom i snabdevanje na veliko električnom energijom, koje društvo obavlja u skladu sa tržišnim principima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika). Podsećamo da ni u jednom predlogu statuta trgovina električnom energijom nije bila isključena iz delokruga delatnosti koje bi EPS obavljao“, ističe se u saopštenju Ministarstva.