Zahtev za prijem dece u pripremno predškolski program za radnu 2023/24. godinu  vršiće se elektronskim putem, preko usluge e-Vrtić na nacionalnom portalu e-Uprava, u periodu od 03.04.2023.do 24.04.2023.godine.

Foto: RTV Biser

Pravo da konkurišu imaju sva deca rođena zaključno sa 28.02.2023.godine.

Preliminarne liste upisane dece biće objavljene 26.05.2023.godine, na informativnim tablama svih objekata Ustanove, kao i na sajtu Ustanove www.vrtic.org.rs.

Roditelji/staratelji mogu da upute prigovor pisanim putem koji predaju u Upravi PU “LJubica Vrebalov“ Požarevac u periodu od 29.05.-05.06.2023.godine .

Konačna lista upisane dece biće objavljena dana 19.06.2023.godine, na informativnim tablama svih objekata Ustanove, kao i na sajtu Ustanove www.vrtic.org.rs.