Град Пожаревац је намеравао да уличне продавце новогодишњих украса ове године смести на платоу испред Чикоша. Након што су се побунили, измењена је одлука па ће као и за прошлу Нову годину бити у пешачкој зони у Старом корзоу.

Улична продаја биће организована од 13.децембра до 6.јануара.

За ту намену биће постављено 20 дрвених тезги од једног квадрата, 9 дрвених тезги од два квадрата, 2 дрвене тезге  од 6,2 квадрата и један павиљон од 6,2 квадрата.

Производи који ће се продаватина Новогодишњем и Божићном вашару подељени су у три категорије, сходно којима ће се одређивати намена продаје у дрвеним мобилним тезгама и то:

-новогодишњи поклони (честитке, украси, зимске капе, шалови, рукавице, чарапе и слично);

-рукотворине и сувенири и

-домаћа храна и пиће (кувано вино, кувана ракија, домаћи специјалитети, мед, домаћи сиреви, гастрономија и слично).

Право на доделу површине јавне намене и закуп привременог објекта за продају производа имају регистроване занатске, трговинске и угоститељске радње, регистровани винари и произвођачи ракија, регистрована пољопривредна домаћинства, произвођачи органске и домаће хране, произвођачи сувенира и рукотворина организовани у регистрована  удружења  грађана.

Пријављивање за учешће и продају производа по овој одлуци вршиће се закључно са 13. децембром , по објављеном јавном позиву на сајту Града Пожаревца и локалним медијима.

Избор учесника за учешће, по поднетим пријавним листовима и достави тражене документације  извршиће комисија коју формира Градско веће Града Пожаревца.

За доделу површине јавне намене за продају производа из ове одлуке, могу учествовати излагачи са сопственим дрвеним штандовима и кућицама који се уклапају у концепт манифестације, под условом да има просторних могућности.

Издавање решења за коришћење површине јавне намене вршиће надлежно Одељење за имовинско – правне послове Градске управе Града Пожаревца, по извршеној уплати закупа привременог објекта и плаћене одговарајуће таксе за заузећа површине јавне намене, а пре постављања на утврђеној локацији.

Туристичка организација Града Пожаревца дужна је да организује доношење, постављање и одношење дрвених тезги и кућица.

За коришћење површине јавне намене за период од 13. децембра 2019. године закључно са 6. јануаром корисници плаћају:

– закуп привременог објекта од 1м2 са 1м2 манипулативног простора, износ од 5.000 динара;

– закуп привременог објекта од 2м2, износ од 5.000.00 динара;

– закуп привременог објекта од 6,2 м2 износ од 15.500,00 динара;

– закуп павиљона од 6,2 м2 износ од 15.500,00 динара

– корисник који поставља сопствени  штанд  плаћа износ од 100,00 динара дневно по м2;

Подносилац захтева дужан  је и да уплати локалну административну таксу у износу од 1.577 динара по важећој таксеној тарифи.

Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“  Пожаревац, дужно је да  по истеку вашара површину јавне намене очисти и доведе у исправно стање.

Контролу коришћења површине јавне намене вршиће Одељење за инспекцијске послове Градске управе Града Пожаревца.