Grad Požarevac je nameravao da ulične prodavce novogodišnjih ukrasa ove godine smesti na platou ispred Čikoša. Nakon što su se pobunili, izmenjena je odluka pa će kao i za prošlu Novu godinu biti u pešačkoj zoni u Starom korzou.

Ulična prodaja biće organizovana od 13.decembra do 6.januara.

Za tu namenu biće postavljeno 20 drvenih tezgi od jednog kvadrata, 9 drvenih tezgi od dva kvadrata, 2 drvene tezge  od 6,2 kvadrata i jedan paviljon od 6,2 kvadrata.

Proizvodi koji će se prodavatina Novogodišnjem i Božićnom vašaru podeljeni su u tri kategorije, shodno kojima će se određivati namena prodaje u drvenim mobilnim tezgama i to:

-novogodišnji pokloni (čestitke, ukrasi, zimske kape, šalovi, rukavice, čarape i slično);

-rukotvorine i suveniri i

-domaća hrana i piće (kuvano vino, kuvana rakija, domaći specijaliteti, med, domaći sirevi, gastronomija i slično).

Pravo na dodelu površine javne namene i zakup privremenog objekta za prodaju proizvoda imaju registrovane zanatske, trgovinske i ugostiteljske radnje, registrovani vinari i proizvođači rakija, registrovana poljoprivredna domaćinstva, proizvođači organske i domaće hrane, proizvođači suvenira i rukotvorina organizovani u registrovana  udruženja  građana.

Prijavljivanje za učešće i prodaju proizvoda po ovoj odluci vršiće se zaključno sa 13. decembrom , po objavljenom javnom pozivu na sajtu Grada Požarevca i lokalnim medijima.

Izbor učesnika za učešće, po podnetim prijavnim listovima i dostavi tražene dokumentacije  izvršiće komisija koju formira Gradsko veće Grada Požarevca.

Za dodelu površine javne namene za prodaju proizvoda iz ove odluke, mogu učestvovati izlagači sa sopstvenim drvenim štandovima i kućicama koji se uklapaju u koncept manifestacije, pod uslovom da ima prostornih mogućnosti.

Izdavanje rešenja za korišćenje površine javne namene vršiće nadležno Odeljenje za imovinsko – pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca, po izvršenoj uplati zakupa privremenog objekta i plaćene odgovarajuće takse za zauzeća površine javne namene, a pre postavljanja na utvrđenoj lokaciji.

Turistička organizacija Grada Požarevca dužna je da organizuje donošenje, postavljanje i odnošenje drvenih tezgi i kućica.

Za korišćenje površine javne namene za period od 13. decembra 2019. godine zaključno sa 6. januarom korisnici plaćaju:

– zakup privremenog objekta od 1m2 sa 1m2 manipulativnog prostora, iznos od 5.000 dinara;

– zakup privremenog objekta od 2m2, iznos od 5.000.00 dinara;

– zakup privremenog objekta od 6,2 m2 iznos od 15.500,00 dinara;

– zakup paviljona od 6,2 m2 iznos od 15.500,00 dinara

– korisnik koji postavlja sopstveni  štand  plaća iznos od 100,00 dinara dnevno po m2;

Podnosilac zahteva dužan  je i da uplati lokalnu administrativnu taksu u iznosu od 1.577 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

Javno komunalno preduzeće „Komunalne službe“  Požarevac, dužno je da  po isteku vašara površinu javne namene očisti i dovede u ispravno stanje.

Kontrolu korišćenja površine javne namene vršiće Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Požarevca.