У зони Храстоваче, испред фронта напредовања рударских радова, у току су припремни радови којима се стварају услови за почетак изградње 17. линије бунара за дубинско предодводњавање. Блага зима у јануару омогућила је извођачима радова да обаве велики део посла на уређењу терена.

„За почетак изградње 17. линије бунара за дубинско предодводњавање угљеног лежишта „Дрмно“ неопходно је да се створе адекватни предуслови. Коридор линије 62 бунара и одводног гравитационог цевовода, дужине 4,6 километара, делом прилази кроз шумовит терен који треба да се очисти. Крчи се шума у дужини од 1,3 километра и ширини од 30 метара на укупној површини од 3,5 хектара“, рекао је Милан Павловић, инжењер рударства и руководилац стручног тима за надзор.

Радови на сечи и уклањању шумског растиња поверени су привредном друштву РИО из Костолца, и добро напредују. По завршетку овог посла почеће изградња приступног пута у дужини од готово пет километара и ширине пет метара. Павловић каже да се завршетком изградње пута стварају предуслови за довоз материјала, опреме и машина за бушење бунара и отпочињање радова.

Извор: Енергија Костолац