Izvor: Beta

Novinarska i medijska udruženja podsetila su kolege da objavljivanje podataka iz zdravstvenih kartona osoba o kojima se izveštava nije u skladu s profesionalnim standardima, Kodeksom novinara Srbije, ali ni sa zakonima o zaštiti podataka o ličnosti, o pravima pacijenata i o zdravstvenoj zaštiti.

Kako se u saopštenju ističe, svi ti dokumenti propisuju da zdravstveni status i bolesti od kojih neko boluje spadaju u domen privatnosti i ne smeju biti objavljeni bez izričitog pristanka osobe o kojoj je reč.

„Jedini izuzeci su situacije u kojima nečiji zdravstveni status može da utiče na bezbednost, zdravstveni i svaki drugi integritet građana i građanki“, navodi se u saopštenju za javnost.

Dodaje se da je objavljivanje detalja o stanju pacijenata koji su oboleli i preminuli od kovid-19 posebno problematično, jer se time krši ne samo pravo na dostojanstvo preminulih, već utiče i na privatnost njihovih porodica.

„Podaci o zdravstvenom statusu javnih ličnosti, objavljuju se takođe uz njihov eksplicitni pristanak, bez spekulacija i ulaska u domen intime“, ističe se u saopštenju.

Dodaje se da činjenica da državni funkcioneri i članovi lekarskih timova povremeno javno saopštavaju podatke o zdravstvenom statusu preminulih, ne oslobađa novinare od odgovornosti za poštovanje profesionalnih normi.

„Novinarska i medijska udruženja pozivaju novinare i medije da u trenucima velike napetosti u društvu, još pažljivije nego inače procenjuju posledice svog delovanja na pojedince i njihove najbliže, ne zaboravljajući pritom da bi trebalo da rade samo i jedino u javnom interesu“, navodi se u saopštenju.

Saopštenje su potpisali Asocijacija onlajn medija, Asocijacija medija, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal pres, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine.