Odbornici Skupštine opštine Žagubica dali su zeleno svetlo na odluku o izradi Plana detaljne regulacije vetroparka Gornjak.

Ilustracija/Pixabay

Planski dokument predviđa da se u skladu sa prirodnim potencijalom energije vetra planira izgradnja infrastrukturnog kompleksa objekta vetroelektrane sa pratećim srednjenaponskim kablovskim i telekomunikacionim vodovima, kao i mrežom pristupnih puteva, a prema mogućnostima i uslovima priključenja na elektroenergetski sistem na datoj lokaciji. Preliminarne analize pokazale su da bi se na predviđenom prostoru planiralo instaliranje oko 35 vetroturbina ukupne instalisane snage maksimalno 200 MW, koji će biti priključeni na prenosni elektroenergetski sistem prema uslovima JP Elektromreža Srbije.

Takođe, usvojena je odluka o izradi Plana detaljne regulacije agro-turističkog kompleksa Bela reka. Plan će obezbediti uslove za razvoj agroturizma i poljoprivredne škole, sporta, planinarskog i lovnog turizma, ergele, kao i drugih sadržaja u funkciji planskog razvoja područja.

Cilj izrade plana je definisanje novih površina javne namene, kao i površina za građevinsko zemljište za potrebe izgradnje planiranih sadržaja.