Poljoprivrednici koji su pet dana protestovali na putevima širom Srbije, potpisali su sporazum sa predstavnicima vlade Srbije o ispunjenju zahteva koji su dogovoreni tokom vikenda, a najvažniji je povećanje subvencija po hektaru.

Foto: RTV Biser

Prema tom sporazumu, povećani su osnovni podsticaji za biljnu proizvodnju, odnosno podsticaji po hektaru, sa 9.000 ma 18.000 (odnosno 6.000 dinara dizel gorivo + 3.000 dinara direktno) u tekućoj godini.

Pored toga, podignuta je maksimalna granica površine obradivog poljoprivrednog zemljišta od 20 hektara, propisana za biljnu proizvodnju, na 100 hektara, počev od 1. januara 2024. godine, a u skladu sa Zakonom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Povećana je premija za mleko sa 15 dinara po litru mleka na 19 dinara po litru mleka, kao podsticaji za kvalitetne priplodne mlečne krave sa 30.000 dinara na 40.000 dinara po grlu.

Ukinuto je 50 odsto naknade za odvodnjavanje za tekuću godinu, kao i naknada za odvodnjavanje u potpunosti od 1. januara naredne godine.

Sporazum predviđa analizu kontrole uvoza mleka i mlečnih proizvoda, nastavak komunikacije sa proizvođačima mleka, regulaciju tržišta uvođenjem kvota za proizvođače, prerađivače i uvoznike mleka, a što će, kako se navodi, biti predmet daljih razgovora u najkraćem roku.

Prema sporazumu potrebno je pronaći rešenje za otkup mleka proizvođačima kojima je otkup otkazan, sprovesti analizu tržišta u pogledu uređenja žitarica, i uvesti takozvani plavi dizel koji se odnosi na olakšice u visini akcize na 100 litara dizel goriva po hektaru, za sve upisane površine u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Navodi se da će učesnici protesta poljoprivrednika biti izuzeti, odnosno neće biti procesuirani ukoliko su kažnjavani na protestu poljoprivrednika.

Kao poslednja tačka dogovora navedena je potreba da se nastave razgovori oko budućeg agrarnog budžeta, nove agrarne politike i politike subvencija u najkraćem mogućem roku.

Dodatih 40 milijardi dinara za Ministarstvo poljoprivrede
Nakon potpisivanja Sporazuma, ministarka Jelena Tanasković je rekla da je država obezbedila novih 40 milijardi dinara, te da će budžet Ministarstva poljoprivrede, kako kaže, u ovoj godini iznositi istorijskih 120 milijardi dinara.

„Upravo smo okončali ono što je bilo ružno iza nas u poslednjih nekoliko dana. Sve dogovoreno sa pregovora koji su se održali u subotu stavljeno je na papir. Ovo je jedan veliki napredak“, rekla je Tanaskovićeva.

„Budžet Ministarstva poljoprivrede ove godine će doći do 120 milijardi dinara, od čega imamo preko 104 milijarde koje su namenjene subvencijama. Mislim da nikad u istoriji nije bio budžet Ministarstva poljoprivrede na ovom nivou“, istakla je Tanasković, dodajući da joj je drago „što je dato mnogo“.

Sporazum su potpisali predstavnici Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, Udruženja proizvođača mleka Naše mleko, Udruženja poljoprivrednih proizvođača Subotice, Udruženja STIG Požarevac, Udruženja Za spas i opstanak stočara zapadne Srbije, Saveza Udruženja poljoprivrednika Banata i Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja „Adraniˮ.

Do potpisivanja Sporazuma dolazi nakon protesta poljoprivrednika koji su, nakon pregovora sa premijerkom Anom Brnbić i ministrom finansija Sinišom Malim, izjavili da je postignut dogovor.