Ogranak Elektrodistribucija Požarevac u sredu 10.01.2024. izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja  kvaliteta napajanja električnom energijom i seči rastinja u trasi dalekovoda ili niskonaponske mreže.

Struja

Foto: RTV Biser

Zbog toga će bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama:

  • Požarevac 10:00 – 11:30 – deo Prugova prema Poljani
  • Golubac 11:00 – 14:00 – Golo brdo u Krivači

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.

11.01.2024.

Ogranak Elektrodistribucija Požarevac izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja  kvaliteta napajanja električnom energijom i seči rastinja u trasi dalekovoda ili niskonaponske mreže. Zbog toga će  u četvrtak 11.01.2024. bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama:

  • Požarevac 09:30 – 13:30 – deo Brežana prema školi
  • Kučevo 08:00 – 14:00 – deo zaseoka Andrejić potok u Ševici
  • Golubac 15:00 – 17:00 – povremena isključenja u trafo oblastima Golubac 1, Golubac 4 i Golubac 5
  • Petrovac na Mlavi 08:30 – 15:00 – Vošanovac

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.