Dom zdravlja Požarevac organizuje telefonsku pshilošku podršku dežurnog pslihologa deci i omladini osnovnih i srednjih škola svakog dana od 10.30 do 13,30 časova pozivom na broj telefona 064/8693408.

Dom zdravlja Pozarevac

Foto: RTV Biser

Sva deca koja osećaju potrebu za direktnim razgovorom mogu se obratiti Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine i Savetovalištu za mlade.