Na sajtu „Mala biblioteka“ otvoreno je takmičenje ,Najbolja nova srpska reč” i traje do 15. septembra 2023. godine.

alphabet, letters, russian alphabet

Foto: Pexels

Dobra i lepa reč je i umetničko delo i pedalj puta koji nas spaja. Dobra reč snaži i ulepšava jezik. Nova reč daje novu snagu jeziku, doprinoseći njegovoj lepoti. Reč nam pomaže da se bolje razumemo pa i da sami sebe bolje shvatimo.

Za opstanak jezika u savremenom dobu brzih promena potrebni su briga, pažnja, trud. Jezik opstaje uz ljubav mnogih, od deteta, do učiteljice, do glumca, pisca, naučnika i svakog drugog običnog čoveka koji jezik voli.

Svaku reč srpskog jezika koju danas govorimo je nekad neko prvi put izgovorio. Jezik se stvara i obnavlja svakodnevno.

Cilj takmičenja ,,Najbolja nova srpska reč” je višeslojan. Ovakva takmičenja postoje i u drugim, malim i velikim jezicima, na koja smo se ugledali. Takmičenjem za ”Najbolju novu srpsku reč” želimo da podstaknemo i javni razgovor o vrednostima reči koje govorimo.

PRAVILA
Takmičenje je otvoreno za sve.

Moguće je poslati do 5 reči.

Uz svaku reč poslati objašnjenje značenja, objasniti nadahnuće i cilj predložene reči.

Reč ne sme biti prethodno zabeležena niti u jednom srpskom rečniku.

Prihvataju se reči koje mogu imati zvučne sličnosti sa drugim slovenskim jezicima, a danas nisu u upotrebi u srpskom jeziku.

Prednost imaju zamene za nepotrebne tuđice (posebno anglicizme), s tim što: (a) Traže se predlozi za nepotrebne tuđice, a ne za srpske reči, i (b) Ne traže se zamene za široko prihvaćene (prilagođene) pozajmljenice poput reči džezva, bojler, radijator, jastuk, itd…

Nagrade:

Prva nagrada: €600
Druga nagrada: €400
Treća nagrada: €200

Poslati gore navedeno na rec@malabiblioteka.net, sa osnovnim ličnim podacima (Ime, prezime, adresa, e-pošta) do 15. septembra 2023. godine.

Objava nagrada do 15. oktobra 2023. godine.