Просечна зарада у Браничевском округу износи 54.925 динара

Просечна зарада (бруто) обрачуната за децембар 2019. године износила је 82.257 динара, док је...

Opširnije