У петак 14. маја у периоду од 10 до 15 часова бити изведено сузбијање ларви комараца на територији града Пожаревца.

Foto: Pixabay

Третман ће се извести на воденим реципијентима (канали и баре) на територији града.

Као ларвицид користиће се препарат на бази дифлубензурона, у дози која није опасна за људе, пчеле и остали животињски и биљни свет.

Извор: pozarevac.rs