Suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Grada Požarevca

Suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Grada Požarevca biće izvedeno u četvrtak 11. maja u periodu od 10 do 15 časova.
Foto: Pixabay

Tretman će se izvesti na vodenim recipijentima (kanali i bare) na teritoriji Grada.

Кao larvicid koristiće se preparat na bazi diflubenzurona i Bacillus thuringiensis, u dozi koja nije opasna za ljude, pčele i ostali životinjski i biljni svet.