Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni danas. Na osnovu ukupnog broja bodova sa završnog ispita i uspeha iz osnovne škole, mali maturanti će sutra i u petak popunjavati listu želja – elektronski na portalu „moja srednja škola“ ili neposredno u matičnoj osnovnoj školi.

Foto: RTV Biser

U subotu će moći da provere tačnost unetih podataka, a u ponedeljak 3. jula će saznati u koju su školu upisani.

Najbolje bi bilo da đaci popune svih 20 obrazovnih profila u listi, kako se ne bi dogodilo da ostanu neupisani. Preporuka je da se na prvo mesto upiše obrazovni profil koji učenik najviše želi da upiše, čak iako smatra da neće imati dovoljno poena. Zatim se unose smerovi i škole koji su druga, treća, četvrta želja i za koje procenjuje da bi mogao da „upadne“.

Uvek je dobro navesti i škole za koje je bilo potrebno manje poena u prethodnim godinama od broja bodova koje đak ima. Takva opredeljenja treba staviti na kraj liste. Upisni prag, odnosno potreban broj bodova se menja svake gdoine u zavisnosti kako su đaci uradili završni ispit. Loše urađeni testovi snižavaju bodovnu granicu potrebnu za upis i obratno. Okviran broj bodova dat u informatoru treba tako i shvatiti, jer se upisni prag iz godine u godinu menja.

Iako zvuči neverovatno, bilo je primera da učenik ostane neupisan u prvom upisnom krugu jer mu je falilo 0,01 poen na nekom smeru, a nije popunio svih 20 obrazovnih profila. Prilikom popunjavanja liste želja treba voditi računa da se šifra obrazovnog profila napiše identično kao što je navedeno u Konkursu za upis u srednje škole.

Đaci će na osnovu spiska škola i obrazovnih profila koje su naveli i broja poena po osnovu uspeha iz osnovne škole i rezultata završnog ispita biti kompjuterski raspoređeni u srednje škole.