Влада Републике Србије је на jучерашњој седници донела Уредбу о условима и начину спровођења субвенционисане куповинe нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон).

Овом уредбом непосредно се подстиче коришћење еколошки прихватљивог вида транспорта, у оквиру спровођења мера за побољшање квалитета ваздуха, и у циљу унапређења квалитета животне средине.

Уредбом се прописује да право на субвенционисану куповину возила имају правна лица, предузетници и физичка лица. Право на субвенционисану куповину возила немају правна лица и предузетници који су остварили  право на субвенционисану набавку путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза,  у складу са Уредбом о условима и начину спровођења субвенционисане набавке путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза („Службени гласник РС“, број 94/19). Средства за  субвенционисану куповину возила додељују се за куповину једног возила.

Подстицајна средства  у 2020. години додељују се до износа од 120.000.000,00 динара.

Уредбом је у односу на начин куповине возила прописан и поступак уплате субвенција, и прописано да се захтев за доделу субвенција подноси Министарству заштите животне средине, са навођењем документације која се подноси уз Захтев.

Детаљни текст Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане куповине нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон) може се погледати на линку https://www.srbija.gov.rs/prikaz/450546.

Овом приликом Министарство заштите животне средине поново апелује на све државне органе и органе јединица локалних самоуправа да дају свој пуни допринос у складу са својим надлежностима у борби за бољи квалитет ваздуха и здравију животну средину.

Izvor: ekologija.gov.rs

Foto: Pixabay