Stanje bezbednosti na području Braničevskog okruga tokom 2023. godine

Mup Pozarevac

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Požarevcu, tokom 2023.godine održali su povoljno stanje bezbednosti na teritoriji Braničevskog okruga i ostvarili dobre rezultate rada na suzbijanju kriminala, dok su javni red i mir i bezbednost saobraćaja održali stabilnim.

Mup Pozarevac
Foto: RTV Biser

Tokom 2023.godine izvršeno je 1.458 krivičnih dela, od kojih je 637 krivičnih dela izvršeno od strane nepoznatog izvršioca a rasvetljena su 494 krivična dela, odnosno ostvarena je visoka efikasnost u rasvetljavanju od oko 76%. Posmatrano u odnosu na prethodnu, 2022.godinu, broj izvršenih krivičnih dela je manji za oko 1%.
Tokom 2023.godine, Policijska uprava u Požarevcu ostvarila je dobre rezultate iz oblasti suzbijanja kriminala, posebno na suzbijanja imovinskog kriminala i narkomanije.
Operativnim radom i realizacijom više operativnih akcija, Policijska uprava u Požarevcu je realizovala 290 zaplena narkotika sa ukupno zaplenjenom količinom od oko 15 kilograma narkotika i oko 4.000 komada narkotika, otkrila je dva zasada opojne droge „marihuane“ ali i jednu laboratoriju psihodeličnih pečuraka.

Stanje javnog reda i mira tokom 2023.godine je bilo povoljno, obzirom da i pored velikog broja tradicionalnih i kulturnih manifestacija i drugih javnih okupljanja koje je posetio veliki broj građana, nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu niti takvih događaja koji bi mogli da izazovu povećano interesovanje i uznemirenost građana.

Iako je broj saobraćajnih nezgoda tokom 2023.godine povećan u odnosu na 2022.godinu, bezbednost saobraćaja se može oceniti kao stabilna i dobra.
Tokom 2023.godine, na području Policijske uprave u Požarevcu evidentirane su 772 saobraćajne nezgode, što je za oko 8% više nezgoda u uodnosu na 2022.godinu. Kroz pojačano preventivno delovanje, odnosno pojačano prisustvo saobraćajne policije na putevima na području Policijske uprave u Požarevcu, povećan je broj otkrivenih prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja.
Aktivnosti policijskih službenika saobraćajne policije bile su usmerene na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom u alkoholisanom stanju (otkriveno ukupno 1.362 prekršaja ili 10.28% više u odnosu na prošlu godinu), upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje (1.143 prekršaja ili 4.57% više u odnosu na 2022.godinu), nevezivanje sigurnosnog pojasa (6.008 prekršaja) kao i prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila (14.641 prekršaj, odnosno 1.56% više u odnosu na prethodnu godinu). Pored navedenih prekršaja, pripadnici policije Policijske uprave u Požarevcu, prilikom kontrole vozila i vozača otkrili su i 71 vozača koji je vozilom upravljao pod dejstvom psihoaktivnih supstanci (narkotika).

Policijska uprava u Požarevcu, tokom 2023.godine primila je 19.024 zahteva za izdavanje lične karte i uručila 17.251 ličnu kartu, uručila 15.356 putnih isprava i obradila 1.138 zahteva za putne isprave predate preko DKP predstavništva u inostranstvu, 13.374 vozačkih dozvola, 1.655 probnih vozačkih dozvola, izdala 71.732 registarske nalepnice, izdala 21.206 saobraćajnih dozvola i u registar vozila upisala 4.620 novih vozila.

Policijska uprava u Požarevcu je tokom 2023.godine postupala i po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova na preduzimanju mera na bezbednosnom pokrivanju škola na području Braničevskog okruga, radi povećanja bezbednosti učenika i radnika škola.
U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije na reviziji izdatih dozvola za držanje oružja, Policijska uprava u Požarevcu započela je 24.023 provera za reviziju držanja oružja, oduzela 80 komada oružja nakon smrti vlasnika, izvršila 13.022 proveru prostorno-tehničkih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i podnela 166 Zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i oduzela 171 komad oružjaz bog njegovog nesavesnog čuvanja.

Kao i u proteklom periodu, rezultati rada Policijske uprave u Požarevcu u velikoj meri postignuti su uz aktivnu saradnju sa drugim državnim organima i institucijama ali i uz izuzetnu podršku Osnovnih Javnih tužilaštava i Sudova na području Policijske uprave, Višeg Javnog tužilaštva i Višeg suda u Požarevcu, kao i jedinica lokalne samouprave na području Braničevskog okruga.

Policijska uprava u Požarevcu će tokom 2024.godine nastaviti sa radom na ostvarivanju Strateških ciljeva Vlade Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i aktivnim bezbednosnim pokrivanjem područja, radi bezbednosne prevencije i sprečavanja izvršenja krivičnih dela, prekršaja i ostvarivanja adekvatne bezbednosti saobraćaja na putevima Braničevskog okruga.