Vesti

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u februaru 2020. godine, u odnosu na januar 2020. godine, u proseku su više za 0,6%. Potrošačke cene u februaru 2020. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,9%, dok su u poređenju sa decembrom 2019.godine povećane u proseku za 1,2%, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u februaru 2020. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Komunikacije (3,8%), Alkoholna pića i duvan (2,5%), Hrana i bezalkoholna pića (1,2%), Rekreacija i kultura (0,8%) i u grupama Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Restorani i hoteli ( za po 0,2%). Pad cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (-2,6%), Transport (-0,7%) i Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Izvor: RZS

Foto: Pixabay

Najčitanije objave