1. „Deleze“ Пожаревац, Вардарска 3
  2.  „ДИС“ Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб, 12000 Пожаревац
  3.  „Mercator“ Пожаревац, Моше Пијаде 40
  4.  Домаћи трговински ланац „Styline“ Костолац, Трудбеничка 36
  5 . Домаћи трговински ланац „Styline“ Пожаревац, Шумадијска 21-23
  6.  Домаћи трговински ланац „Трговина Лилић“ Пожаревац, Лоле Рибара 2
  7.  Домаћи трговински ланац „Трговина Лилић“ Пожаревац, 27. априла 66
  8.  Домаћи трговински ланац „Трговина Лилић“ Пожаревац,  Војске Југославије бб
  9.  Домаћи трговински ланац „Трговина Лилић“ Костолац, Круг зелене пијаце бб
  10. Домаћи трговински ланац „Трговина Лилић“ Пожаревац, Кнез Милошев венац 18а
  11. Домаћи трговински ланац „Млеки“ Пожаревац, Пожаревачки Партизански Одред 2
  12. Домаћи трговински ланац „Млеки“ Пожаревац, Чеде Васовића 76 Триангл
  13. Домаћи трговински ланац „Унион МЗ – кућа меса“ Пожаревац, Кнез Милошев Венац бб (код Железничке станице)
  14. Домаћи трговински ланац „Унион МЗ – кућа меса“ Пожаревац, Моше Пијаде 12