Slobodan Milošević je bio srpski i jugoslovenski političar, pravnik, društveno-politički radnik SFR Jugoslavije, Predsednik Predsedništva Centralnog komiteta Savez komunista Srbije, Član Predsedništva Centralnog komiteta Savez komunista Jugoslavije, Član Predsedništva SR Srbije, Predsednik Predsedništva SR Srbije, predsednik Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije.

 

 

Slobodan Milošević je bio jedan od osnivača i prvi predsednik Socijalističke partije Srbije, od njenog osnivanja 1990. do svoje smrti 2006.

Milošević je bio jedna od ključnih ličnosti tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji u periodu 1991—1995. i tokom rata na Kosovu i Metohiji 1998 — 1999.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju podigao je optužnicu protiv Miloševića za zločine protiv čovečnosti. Optužbe za kršenje običaja rata i Ženevske konvencije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i za genocid u Bosni i Hercegovini dodate su godinu i po dana kasnije.

Nakon velikih demonstracija 5. oktobra 2000. godine zbog spornih predsedničkih izbora 24. septembra iste godine, Milošević je priznao poraz.

1. aprila 2001. godine je uhapšen, a 28. juna, na Vidovdan iste godine, izručen Haškom tribunalu.

Preminuo je 11. marta 2006. godine u Ševeningenu.