Sistemska deratizacija na teritoriji Požarevca sprovodiće se od 12. do 24. marta, čime će biti obuhvaćena gradska domaćinstva, stambeni objekti i individualni, Kanal reke Mlave, Seoska domaćinstva, Centralna deponija, Seoska deponija, Divlje deponije, Šahtovi fekalnih kanalizacija, Gradska groblja, Seoska groblja.

Brown and White Land Animal

Foto: Pixabay

Sistemsku deratizaciju sprovodiće VISAN DOO I ZAVOD ZA DDD „VISAN“ IZ BEOGRADA – ZEMUN.

Građani se mole da omoguće nesmetan rad ekipama koji sprovofe deratizaciju, a u slučaju nastanka bilo kakvih problema sve informacije mogu dobiti na telefon: 064/8187034 (G-đa Marija Nikolić)