Stojan Aralica je bio srpski slikar i grafičar, član Udruženja likovnih umetnika Srbije, Srpske akademije nauka i umetnosti i JAZU.

Painting 4159435 1280

Foto: Pixabay/ 3534679

Stojan Aralica je rođen 24. decembra 1883. godine. Osnove slikarstva stekao je u privatnoj školi Henriha Knira u Minhenu. Godine 1910, upisuje se u klasu Karla Mara na minhenskoj Visokoj školi za likovnu umetnost, a dve godine kasnije prelazi u klasu Ludviga Herteriha.

Njegov opus čini preko 1500 umetničkih dela. On se hronološki može podeliti na minhensku, parisku, zagrebačku i beogradsku fazu, sa jasno određenim stilskim obeležjima.

U vreme kada je živeo u Zagrebu slikao je vlastiti doživljaj predela sa Jadrana. To je najuspešnije doba njegovog stvaralaštva, sa slikama punim topline, svetlosti i intenzivne čiste boje. Njegovo delo je puno vedrine i optimizma, sa istančanim osećajem za boju i prozračnu atmosferu mediteranskog podneblja. Najznačajnije slike: „Motiv iz Lošinja“, „Žena sa slamnim šeširom“, „Portret B. Petronijevića“, „Put“ i dr.

Umro je u Beogradu, 4. februara 1980. godine i sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.