Na medijskim platformama Facebook, Instagram i X (ranije Twiter) postoji više naloga preko kojih određena lica vrše krivično delo prevare, lažnog predstavljanja i neovlašćenog korišćenja imena, grba i drugih zvaničnih znakova i obeležja Srpske Pravoslavne Crkve, stoji u saopštenju SPC.

Saborna Crkva Zgrada 07

Foto: RTV Biser

Nažalost, najčešće se radi o krivičnim delima kojima se radi nanošenja štete Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi zloupotrebljava ime NJenog poglavara, NJegove Svetosti Patrijarha srpskog g. Porfirija.

Postoje i zloupotrebe naziva i medijskih sadržaja crkvenih službenih i javnih glasila. Tako bez znanja i odobrenja, odnosno blagoslova, bilo koga u Srpskoj Patrijaršiji na medijskoj platformi H (ranije Twiter) duži vremenski period postoji nalog „Crkveni glasnik“ pod korisničkim imenom @CrkveniGlasnik koji ima jasnu nameru da se predstavi kao „Glasnik“, službeni list Srpske Pravoslavne Crkve. Takođe, na istoj medijskoj platformi postoji lažni nalog Novina Srpske Patrijaršije „Pravoslavlje“ pod korisničkim imenom @PravoslavljeSPC. Ni jedan zvanični organ niti lice u Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi ne zna koje je lice i sa kakvim krajnjim ciljem pokrenulo i uređuje odnosne lažne naloge.

Imamo obavezu da s tim u vezi podsetimo da Informativna služba Srpske Pravoslavne Crkve vodi i uređuje zvanične naloge NJegove Svetosti Patrijarha srpskog g. Porfirija na medijskim platformama Facebook i Instagram. Takođe, podsećamo da je Informativna služba Srpske Pravoslavne Crkve nedavno otvorila svoj zvanični nalog na platformi X (ranije Twiter) pod korisničkim imenom @Infosluzbaspc na linku https://twitter.com/Infosluzbaspc. Novine Srpske Patrijaršije „Pravoslavlje“, pored štampanog izdanja, trenutno imaju samo zvaničnu internet prezentaciju na adresi https://pravoslavlje.spc.rs/, dok službeni list „Glasnik“ izlazi samo u štampanom izdanju.

Srpska Pravoslavna Crkva će pred nadležnim institucijama preduzeti potrebne mere u cilju sprečavanja širenja lažnih informacija i lažnog predstavljanja.