Saopštenje Gradskog odbora Stranke slobode i pravde Požarevac

Saopštenje Gradskog odbora Stranke slobode i pravde Požarevac prenosimo u celosti.

Foto: SSP Požarevac

Gradskom odboru SSP Požarevac obratilo se nekoliko roditelja dece sa posebnim potrebama koja su korisnici usluge ličnog pratioca deteta povodom ukidanja ove usluge tokom letnjeg raspusta za decu školskog uzrasta.

Suprotno zaključenom ugovoru po kome ova usluga treba da se vrši do 31.08.2023. godine, usluga je prestala 20. juna tako što je pružalac usluga Udruženje za negovanje zdravih stilova života “Veritas” koji je izabran u postupku javne nabavke obavestio roditelje da Grad Požarevac ne može da je finansira tokom raspusta.

Danas, kada 48 dece sa posebnim potrebama ostaje bez usluge ličnog pratioca, nadležni iz gradske uprave saopštavaju da grad mora da menja svoja akta, pravilnike i odluke kako bi se u budućem periodu usluga pružala i za vreme raspusta, a roditelji kažu da se ovo prvi put dešava od kako Grad finansira ovu uslugu. Nejasno je i šta će biti od 1. septembra sa uslugom ličnog pratioca, da li su obezbeđena sredstva i kada će biti raspisana javna nabavka.

Ne ulazeći u probleme nastale oko relizacije ugovora, ističemo činjenicu da su deca sa posebnim potrebama i njihovi roditelji ostavljeni na cedilu što je nedopustivo i nehumano. Kako je ovde reč o administrativnim preprekama, zahtevamo od gradonačelnika Saše Pavlovića i gradske uprave da shvate da je ovo izuzetno osetljva društvena grupa, te da ovaj problem hitno reše.
Menjajte koliko odmah pravilnike, odluke i ostala akta, zakazujte sednice i omogućite što brži nastavak ove usluge. Zašto bi deca ostala uskraćena za ovu uslugu skoro tri meseca? Zašto kada i prema vašim rečima postoji mogućnost da se ovo pitanje adekvatno reguliše to niste uradili na vreme i izbegli ovaj problem? Zašto sada izostaje ažurnost gradske uprave koju pokazuju kada treba otići na mitinge SNS-a po Srbiji ostavljajući za sobom prazne kancelarije?

Ako nastupanje ovog problema nije sprečeno na vreme, ako štetne posledice administrativnih prepreka trpe pre svega deca sa posebnim potrebama, neophodno je bar sada pokazati empatiju, volju i odgovornost i štetne posledice svesti na najmanju moguću meru.