Uprkos činjenici da je narativ gradskoj vlasti u vezi ekologije uvek afirmativan situacija u praksi na terenu, sasvim je drugačija. Čini se da je svima najbitnije kako izgleda uže gradskog jezgro, dok se lokaliteti udaljeni malo dalje od centra grada izgleda namerno zanemaruju, stoji u saopštenju Gradjanskog pokreta Srbije i Socijaldemokratske stranke.

Foto:
Gradjanski pokret Srbije

Ova tvrdnja ogleda se u tome da se se gotovo malo ili nimalo razmatraju problemi u vezi ekologije, sredina van gradskog jezgra.

Na osnovu slika koje smo dobili sa terena može se zaključiti da se, stanovnici Batovca i Brezana suočavaju sa sve većim problemom divljih deponija duž poteza između svojih sela.

Ova situacija je postala nepodnošljiva, a činjenica da gradska vlast ne preduzima odgovarajuće korake da se ovo reši, predstavlja ozbiljan propust.

Divlje deponije ne samo da predstavljaju ružan pejzaž naše okoline, već i imaju ozbiljne ekološke posledice. Količina smeća koja se nagomilava na ovim lokacijama postaje sve veća, što može dovesti do zagađenja podzemnih voda, širenja bolesti i uništavanja lokalnog biljnog i životinjskog sveta. Ovo nije samo problem estetike, već pretnja za zdravlje i dobrobit svih nas.

Nažalost, umesto da se angažuje u rešavanju ovog problema, gradska vlast se previše fokusira na retoriku o ekologiji, dok se stvarne akcije izostavljaju. Naše reči o zaštiti životne sredine gube na značaju kada se suočavamo sa divljim deponijama koje ostaju neobrađene i nekontrolisane.

Pozivamo gradsku vlast da odmah preduzme mere kako bi se suzbila ova pojava. Neophodno je da se organizuje čišćenje divljih deponija, kao i da se preduzmu preventivne mere kako bi se sprečilo dalje nelegalno odlaganje otpada na ovim lokacijama.

Stanovnici Batovca i Brežana zaslužuju čistu i zdravu životnu sredinu, i nećemo prestati da tražimo akciju dok se ova situacija ne reši. Pozivamo gradsku vlast da preuzme odgovornost i da pokaže da je zaštita životne sredine prioritet koji se ne sme zanemariti.