Просечна зарада (бруто) обрачуната за јануар 2020. године износила је 82.836 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 59.941 динар.

Просечна зарада у Браничевском округу, без пореза и доприноса у јануару, износила је 57.012 динара, што је за нешто више од 2.00о више него у децембру 2019. године.

Према подацима Републичког завода за статистику, у општинама Браничевског округа бележи се пораст у зарадама исплаћеним у јануару ове године у односу на децембар 2019, осим у општини Жагубица, где се бележи благи пад за око 2.500 динара.

Највећу исплаћену зараду без пореза и доприноса у јануару у Браничевском округу имала је Градска општина Костолац – 78.142 динара. Следе Пожаревац – 60.969 динара, Жагубица – 49.532, Кучево – 47.229, Велико Градиште – 46.746, Петровац на Млави – 46.611, Мало Црниће – 46.472 и Жабари са најмањом исплаћеном зарадом без пореза и доприноса – 44.238 динара.

Када је реч о зарадама по делатностима, у јануару ове године највеће плате су имали запослени у категорији Информисање и комуникације – 109.036 динара, док су најмање исплаћене плате имали запослени у сектору Остале услужне делатности (Делатност удружења, Поправка рачунара и предмета за личну употребу, Остале личне услужне делатности) – 46.478 динара без пореза и доприноса.

Што се тиче зарада у Јавном сектору, највеће плате исплаћене у јануару ове године без пореза и доприноса, имали су запослени у Јавним државним предузећима – 83.416 динара, а најмање у категорији Администрација – ниво локалне самоуправе – 56.633, показују подаци Републичког завода за статистику.

У односу на децембар 2019. године, просечна бруто зарада обрачуната за јануар 2020. године номинално је већа за 0,7%, а реално за 0,1%, док је просечна нето зарада номинално већа за 0,3%, а реално је мања за 0,3%.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за јануар 2020. године номинално је већа за 10,0%, а реално за 7,8%, док је просечна нето зарада већа за 9,9% номинално, односно за 7,7% реално.

Медијална нето зарада за јануар 2020. године износила је 46.167 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

Извор: РЗС, РТВ „Бисер“