Zbog toga što jedugačka svega 365 metara, mnogi je i zovu „Godina“.

Reka Vrelo izvire podno Vidojeve pećine i protiče kroz naselje Perućac, 13 kilometara uzvodno od Bajine Bašte i pripada Nacionalnom parku Tara. Dugačka je samo 365 metara što je čini jednom od najkraćih reka u svetu. Zbog njene dužine (isti broj metara kao i dana u godini) mnogi je zovu i „Godina“, odnosno, kažu da je duga godinu dana.

Vrelo odnosno Godinu krase bistra voda i čarobni vodopadi. Izvire velikim vrelom i posle svog kratkog toka vodopadom, visokim 10 metara, se uliva u Drinu. Voda Vrela potiče od dreniranih padavina sa prostranog platoa Tare.

Prosečna izdašnost perućačkog vrela iznosi 330 l/s, dok je prosečna temperatura vode oko 10 stepeni. Vrelo je poribljeno kalifornijskom pastrmkom. Po humkama i obalama Vrela rastu jova, jarebika, jasen, gorski javor, brest, crna zova, orah…

Iako kratka, ima sve karakteristike većih reka – veliki, moćni izvor iz koga kulja beličasta voda, jedan ribnjak na desnoj obali, vodenicu na levoj, jednu levu pritoku u vidu bistrog potočića, naselje na levoj obali, dva mosta. Na njoj se nalaze dve hidrocentrale, od kojih je jedna pokrenuta još 1927. godine.

 

Izvor: National Geographic Srbija

Foto:  Wikimedia Commons