Registracija vozila po starom do jula 2025. godine

Od danas je trebalo da važe novi oštriji propisi prilikom tehničkog pregleda za registraciju vozila, kao što su merenje ovalnosti diskova i neophodnost postojanje katalizatora, ali je njihova primena odložena za dve godine, do jula 2025, pa će do tada na snazi i dalje biti Pravilnik o tehničkom pregledu vozila od 5. jula 2021.

Foto: RTV Biser

ko je ranije saopšteno, primena novih rigoroznijih pravila za tehnički pregled, koja je bila planirana od 5. jula je odložena, jer je procenjeno da čak četvrtina vozila u Srbiji ne bi prošla tehnički pregled zbog neadekvatne ovalnosti diskova, preneo je Tanjug.

Ovalnost diskova će se i dalje meriti na tehničkom pregledu, ali rezultat merenja neće uticati na tehničku ispravnost vozila i na mogućnost registracije.

Kada je reč o katalizatorima, sva vozila koja su prvi put registrovana u Srbiji pre 5. jula 2021. i koja nemaju katalizator, takođe će moći da prođu tehnički pregled.

Na tehničkom pregledu, u naredne dve godine, kao i do sada proveravaće se validnost dokumentacije vlasnika vozila, a podaci iz saobraćajne dozvole moraju biti u skladu sa podacima o vozilu, od osnovnih podataka o modelu, pa sve do broja sedišta, boje i težine.

Pravilnikom o tehničkom pregledu koji je na snazi, propisano je i da svako vozilo mora da ima rezervni točak, reflektujući prsluk, sigurnosni trougao, sajlu ili uže za vuču, kao i komplet prve pomoći.

Tehnička ispravnost podrazumeva i da svi mehanizmi na vozilu moraju biti u potpunosti ispravni.

Važan je i spoljašnji pregled, jer se vozilo na tehničkom pregledu detaljno fotografiše.