Регистарске таблице неће морати да се мењају након истека рока од девет година од дана издавања, одлучио је министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић.

Сходно изменама Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила, које је потписао министар, регистарске таблице се неће мењати након поменутог рока, како је то до сада било прописано и што је требало да почне да се примењује од 01.01.2020. године.

Регистарске таблице мораће да се мењају само уколико услед дотрајалости или оштећења постану неупотребљиве, као и у случајевима када возило буде регистровано у другом регистарском подручју, кад се изгубе, украду или буду уништене.

Од данас ће се издавати и саобраћајне дозволе са неограниченим роком важности, а власници возила којима су дозволе издате пре 1. јануара 2020. године, у којима је уписан рок важности, након истека тог рока могу их заменити за нове саобраћајне дозволе које су трајне.

Препоручујемо власницима возила да, ради несметаног коришћења возила у иностранству, након истека важности саобраћајне дозволе исту замене, поручили су из МУП-а