Prvi inicijalni sastanak radne grupe za realizaciju Projekta prekogranične saradnje“Modernizacija i rehabilitacija sistema javne rasvete Lenohajm-Žagubica”, finansiran od strane EU, uz sufinansiranje opštine Žagubica, održan je 18. maja u Žagubici.

Foto: RTV Biser

Predrag Ivković, zamenik predsednika opštine Žagubica, posebno je istakao značaj vrednosti projekta i zahvalio donatorima na velikoj i neizmernoj podršci.

Celokupna vrednost projekta je 989.578,00 EUR.

Vrednost projekta opštine Žagubica je 462.504,00 EUR, od čega je 393.129 EUR donacija EU, dok je 69.375,00 EUR opštinsko učešće u projektu.

Projekat „Modernizacija i rehabilitacija sistema javne rasvete Lenohajm-Žagubica” biće realizovan do kraja 2023. godine.

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA II) i sufinansiran od strane država učesnica programa.