Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, u Braničevskom okrugu bez posla je trenutno 7.773 lica, od kojih 4.431 žena.

Najveći broj nezaposlenih lica na evidenciji NSZ beleži se u Požarevcu 3.000, a najmanji u Žagubici – 266.

Aktivno nezaposlenih lica na tržištu rada u Braničevskom okrugu ima 6.721, od čega su žene 3.869. Inače, aktivno nezaposlena lica su ona koja u protekloj nedelji nisu obavljala nikakav plaćeni posao, ali koja su u protekle četiri nedelje preduzimala aktivne korake u pronalaženju posla i koja, u slučaju da nađu posao, mogu početi sa radom u roku od dve nedelje.

Takođe, na evidenciji NSZ Požarevac ima 555 lica koja su privremeno nesposobna ili nespremna za rad, 13 stranaca ili lica bez državljanstva, 12 zaposlenih lica koja traže promenu zaposlenja.

U ostalim opštinama Braničevskog okruga, na evidenciji NSZ Požarevac, nezaposlenih lica ima 944 u Velikom Gradištu, 358 u Golupcu, 319 u Žabarima, 266 u Žagubici, 541 u Kučevu, 400 u Malom Crniću, 1.128 u Petrovcu na Mlavi i 817 u Kostolcu.

Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je u četvrtom kvartalu 2019. godine broj zaposlenih iznosio 2.938.200, a broj nezaposlenih 314.100. Stopa zaposlenosti za dati period iznosila je 49,7% a stopa nezaposlenosti 9,7%.

Međugodišnji rast broja zaposlenih iznosio je 120.900, dok je nezaposlenost smanjena za 102.500 lica. Stopa zaposlenosti porasla je za 2,3 procentna poena (p. p.) na međugodišnjem nivou, a stopa nezaposlenosti smanjena je za 3,2 p. p. Past zaposlenosti u četvrtom kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti period prošle godine, ujednačen je u svim regionima Srbije, pri čemu je dominantniji kod lica starijih od 45 godina, kao i kod lica sa srednjim stepenom obrazovanja.

U okviru ukupne zaposlenosti, koja je u četvrtom kvartalu ostala na istom nivou kao i u trećem kvartalu 2019. godine, došlo je do rasta formalne zaposlenosti (za 33.100), prvenstveno u nepoljoprivrednim delatnostima, i smanjenja neformalne zaposlenosti (za 33.600), prvenstveno u poljoprivredi. Rast zaposlenosti zabeležen je jedino u Beogradskom regionu (za 18.300), i to usled prelaska neaktivnih lica u kategoriju zaposlenih, pošto je broj nezaposlenih ostao gotovo nepromenjen. Broj zaposlenih žena veći je za 13.100, dok je broj zaposlenih muškaraca manji za 13.600.

Autor: RTV „Biser“

Izvor: NSZ Požarevac, RZS