Према подацима Националне службе за запошљавање, у Браничевском округу без посла је тренутно 7.773 лица, од којих 4.431 жена.

Највећи број незапослених лица на евиденцији НСЗ бележи се у Пожаревцу 3.000, а најмањи у Жагубици – 266.

Активно незапослених лица на тржишту рада у Браничевском округу има 6.721, од чега су жене 3.869. Иначе, активно незапослена лица су она која у протеклој недељи нису обављала никакав плаћени посао, али која су у протекле четири недеље предузимала активне кораке у проналажењу посла и која, у случају да нађу посао, могу почети са радом у року од две недеље.

Такође, на евиденцији НСЗ Пожаревац има 555 лица која су привремено неспособна или неспремна за рад, 13 странаца или лица без држављанства, 12 запослених лица која траже промену запослења.

У осталим општинама Браничевског округа, на евиденцији НСЗ Пожаревац, незапослених лица има 944 у Великом Градишту, 358 у Голупцу, 319 у Жабарима, 266 у Жагубици, 541 у Kучеву, 400 у Малом Црнићу, 1.128 у Петровцу на Млави и 817 у Kостолцу.

Подаци Републичког завода за статистику показују да је у четвртом кварталу 2019. године број запослених износио 2.938.200, а број незапослених 314.100. Стопа запослености за дати период износила је 49,7% а стопа незапослености 9,7%.

Међугодишњи раст броја запослених износиo je 120.900, док је незапосленост смањена за 102.500 лица. Стопа запослености порасла је за 2,3 процентна поена (п. п.) на међугодишњем нивоу, а стопа незапослености смањена је за 3,2 п. п. Pаст запослености у четвртом кварталу 2019. године, у односу на исти период прошле године, уједначен је у свим регионима Србије, при чему је доминантнији код лица старијих од 45 година, као и код лица са средњим степеном образовања.

У оквиру укупне запослености, која је у четвртом кварталу остала на истом нивоу као и у трећем кварталу 2019. године, дошло је до раста формалне запослености (за 33.100), првенствено у непољопривредним делатностима, и смањења неформалне запослености (за 33.600), првенствено у пољопривреди. Раст запослености забележен је једино у Београдском региону (за 18.300), и то услед преласка неактивних лица у категорију запослених, пошто је број незапослених остао готово непромењен. Број запослених жена већи је за 13.100, док је број запослених мушкараца мањи за 13.600.

Autor: RTV „Biser“

Izvor: NSZ Požarevac, RZS