Foto: RTV Biser

Na VASKRŠNjI PONEDELjAK- Sveta Liturgija održaće se u 09 časova,  a 18. april na VASKRŠNjI UTORAK- Sveta Liturgija u 09 časova.