Министарство правде донело је Препоруке за рад судова и јавних тужилаштава за време ванредног стања, којима је уређен начин функционисања правосуђа. У овим препорукама су набројани поступци у којима се поступа и одређено да се у свим другим поступцима одлажу сва суђења.

Министарство правде је препоручило свим судовима да у грађанским предметима у којима се рочишта одржавају у складу са препоруком, уваже писану молбу за одлагање рочишта коју поднесе адвокат старији од 60 година, адвокат који има хроничне здравствене проблеме или адвокат који има дете млађе од 12 година. Уз молбу за одлагање подноси се писмени доказ о неком од напред наведених разлога, као и писмена сагласност властодавца да се рочиште одложи (која не мора бити оверена и коју адвокат може прибавити и мејлом)

Опширније о раду судова и адвоката, можете прочитати на сајтовима Министарства правде и Адвокатске коморе Србије.

Izvor: aks.org.rs, mpravde.gov.rs

Foto: Pixabay