Ministarstvo pravde donelo je Preporuke za rad sudova i javnih tužilaštava za vreme vanrednog stanja, kojima je uređen način funkcionisanja pravosuđa. U ovim preporukama su nabrojani postupci u kojima se postupa i određeno da se u svim drugim postupcima odlažu sva suđenja.

Ministarstvo pravde je preporučilo svim sudovima da u građanskim predmetima u kojima se ročišta održavaju u skladu sa preporukom, uvaže pisanu molbu za odlaganje ročišta koju podnese advokat stariji od 60 godina, advokat koji ima hronične zdravstvene probleme ili advokat koji ima dete mlađe od 12 godina. Uz molbu za odlaganje podnosi se pismeni dokaz o nekom od napred navedenih razloga, kao i pismena saglasnost vlastodavca da se ročište odloži (koja ne mora biti overena i koju advokat može pribaviti i mejlom)

Opširnije o radu sudova i advokata, možete pročitati na sajtovima Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije.

Izvor: aks.org.rs, mpravde.gov.rs

Foto: Pixabay