Računovodstvena komora Srbije i Udruženje Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije, traže da se primena Zakona o fiskalizaciji i elektronskom fakturisanju odloži do kraja godine.

Foto: RTV Biser

Ovakav stav obrazlažu time što su, kako navode, kratki rokovi za primenu zakonskih rešenja za računovođe.
U prilog tome, između ostalog, navode da se prvi put redovni finansijski izveštaji za 2021. godinu moraju dostaviti do kraja marta, kada računovođe i zakonski zastupnici imaju previše zakonskih obaveza vezanih za prošlu i ovu godinu.
Ističu da nemaju vremena da daju podršku zakonskim zastupnicima za preuzeta ovlašćenja za fiskalizaciju, kao i pomoć kod implementacije elektronskih fiskalnih uređaja.
Kao važan razlog za odlaganje primene Zakona o fiskalizaciji ističu mali broj dobavljača koji ispunjavaju uslove da puste u prodaju elektronske fiskalne uređaje.
Zbog toga, smatraju oni, nema uslova za kvalitetnu primenu zakona u ovako kratkom roku kod ogromnog broja obveznika koji obavljaju promet na malo i obavezni su da promet evidentiraju preko elektronskog fiskalnog uređaja.
Kada je reč o Zakonu o elektronskom fakturisanju, predlažu da se on izmeni kako bi se sistem elektronskih faktura kreirao u okviru Poreske uprave za PDV obveznike, a za javni sektor u Upravi za trezor.
Traže takođe da se ukinu propisani informacioni posrednici, jer, kako navode, žele da uvid u poslovne podatke koji su poslovna tajna za PDV obveznike, kao što su podaci o kupcima, dobavljačima, cenama, maržama ima samo sistem elektronskih faktura koji će biti u nadležnosti Poreske uprave.
Takvo rešenje bi prema njihovom mišljenju predstavljalo jedinu sigurnost za poslovanje privrednika, a posebno domaćih privrednike koji su nacionalni interes Srbije.
Do kraja januara rok za podnošenje prijave za subvencionisanje prelaska na novi model fiskalizacije
Poreska uprava obavestila je danas poreske obveznike da je krajnji rok za prijavljivanje za subvencije za prelazak na novu fiskalizaciju 31. januar.
U saopštenju Poreske uprave navodi se da bi se prijavili za subvencije poreski obveznici najpre treba da prijave podatke o lokacijama prodajnih objekata putem portala Poreske uprave ePorezi.
Postojeći obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 EUR, kao i finansijsku podršku po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 EUR.
Novi obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 EUR, kao i finansijsku podršku za jedan elektronski fiskalni uređaj u iznosu od 100 EUR po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji.
Obveznici fiskalizacije koji nisu evidentirani kao obveznici PDV na dan podnošenja Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju, finansijsku podršku ostvaruju u iznosu uvećanom za 20%.
Obveznik fiskalizacije može podneti samo jednu Izjavu, dodaje se u saopštenju Poreske uprave.