Просечна зарада (бруто) обрачуната за децембар 2019. године износила је 82.257 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 59.772 динара, објавио је Републички завод за статистику.

Раст бруто зарада у периоду јануар–децембар 2019. године, у односу на исти период прошле године, износио је 10,5% номинално, односно 8,4% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 10,6% номинално и за 8,5% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за децембар 2019. године номинално је већа за 14,0%, а реално за 11,9%, док је просечна нето зарада већа за 14,1% номинално, односно за 12,0% реално.

Медијална нето зарада за децембар 2019. износила је 44.530 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

У Браничевском округу у истом периоду, просечна зарада без пореза и доприноса износила је 54.925 динара. Градска општина Костолац и даље је на самом врху по заради – 72.107 динара, без пореза и доприноса. Следе Пожаревац са зарадом од 58.820 динара, Жагубица – 52.098, Мало Црниће – 45.672, Велико Градиште – 45.370, Кучево – 45.211, Петровац на Млави – 44.740, Голубац – 44.457 и Жабари са најмањом просечном зарадом оствареном у децембру 2019. године – 42.335 динара без пореза и доприноса.

Када је реч о зарадама у јавном сектору, у јавним државним предузећима, просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у децембру 2019. године износила је 80.639 динара, у јавним локалним предузећима – 53.652, администрација – сви нивои – 70.164, администарција – ниво државе – 72.617, администрација – ниво локалне самоуправе – 57.902, у сектору здравствени и социјални рад зарада је износила 61.633 и у сектору образовање у култура – 62.507 динара без пореза и доприноса.

Аутор: РТВ „Бисер“

Извор: РЗС