U ponedeljak, 3. juna sa početkom u 19 časova održaće se promocija monografije „Petrovačka gimnazija 1920-2020“.

Srednja škola „Mladost” Petrovac na Mlavi započela je rad kao Gimnazija 1920. godine u zgradi tadašnje osnovne škole, ali je zbog nedostatka nastavnog kadra imala skromne uslove. Zbog povećanog interesovanja učenika, škola je 1929. godine bila ukinuta odlukom ministarstva prosvete, pa su učenici nastavili školovanje u Požarevcu.

Škola je ponovo otvorena 1. novembra 1937. godine kao Samoupravna realna gimnazija, u kojoj su učenici plaćali školarinu. Prvi direktor ove gimnazije bila je profesorica Mirjana Stojanović. Gimnazija je radila i tokom Drugog svetskog rata, uz manje prekide, a 1945. godine postala je državna škola sa šest razreda. Zbog stalnog povećanja broja učenika, škola je 1950/51. godine postala osmorazredna, a od 1953/54. godine razredi su bili odvojeni na više i niže.

Između 1958. i 1964. godine, gimnazija je kratko vreme bila zamenjena Ekonomskom školom. Godine 1965. sagrađena je nova školska zgrada sa učionicama, kabinetima, prostranim holom, bibliotekom, galerijom, ateljeom, radionicom i fiskulturnom salom, čime je škola postala kulturno sedište kraja. Učenici su organizovali pozorišne predstave, folklorne priredbe, sportska takmičenja i gostovali po okolnim selima, podstičući kulturni razvoj i osnivanje kulturno-umetničkih društava.

Godine 1977. sve škole su prešle na sistem usmerenog obrazovanja, ali je gimnazija 1993. godine vratila pređašnje obrazovne profile. Danas Srednja škola „Mladost” ima 22 odeljenja (10 gimnazijskih, 4 ekonomske, 4 pravne, 2 trgovinske i 2 poslovnog administratora), ukupno 492 učenika i 55 profesora i stručnih saradnika.