Šta je donelo, a šta odnelo sklapanje sporazuma

Pre tri veka, u Požarevcu je sklopljen mirovni ugovor između Habsburške Monarhije, Mletačke Republike i Osmanskog Carstva, kojim su završeni mletačko-turski (tzv. Drugi morejski rat ili Mali rat, 1714–18) i austro-turski rat...

Опширније