Министар финансија Синиша Мали и председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж представили су пакет економских мера за ублажавање последица коронавируса.

Пакет подразумева четири сета мера: мере пореске политике, директну помоћ приватном сектору, мере очувања ликвидности, као и остале мере.

1. Мере пореске политике:

– Одлагање плаћања плаћања пореза на зараде и доприносе за приватни сектор, током трајања ванредног стања, уз каснију отплату настале обавезе у ратама са почетком најраније од 2021.

– Одлагање плаћања аконтација пореза на добит у другом кварталу

– Ослобађање давалаца донација од обавезе плаћања ПДВ-а

2. Директна помоћ приватном сектору:

– Директну помоћ предузетницима који се паушално опорезују и који плаћају порез на стварни приход, микро, малим и средњим предузећима у приватном сектору – уплату помоћи у висини минималца (за време трајања ванредног стања – 3 минималне зараде)

– Директну помоћ великим предузећима у приватном сектору – уплату помоћи у висини 50% нето минималне зараде (за време трајања ванредног стања) за запослене којима је решењем утврђен престанак рада (члан 116 и 117. Закона о раду)

3. Мере за очување ликвидности:

– Програм финансијске подршке привреди у условима Kовид-19 кризе Фонда за развој Републике Србије

– Гарантну шемуон за подршку привреди у условима Kовид-19 кризе

4. У оквиру „осталих мера“ подразумева се:

– Мораторијум на исплату дивиденди до краја године, осим за ЈП

– Фискални стимуланс – директна помоћ свим пунолетним грађанима. Ово се односи на уплату директне помоћи у износу од 100 евра у динарској противвредности свим пунолетним грађанима Републике Србије.

Укупни процењени ефекат мера је, како се наводи, 608,3 милијарди динара.

Од помоћи државе ће бити изузети поједини привредни субјекти и то:

– они који су током ванредног стања умањили број запослених за више од 10 одсро (не рачунајући запослене на одређено време којима уговор истиче током ванредог стања)

– они који су привремено прекинули пословање пре проглашења ванредног стања, односно пре 15. марта текуће године.

Реч је о одлагању плаћања пореза и доприноса за најмање три месеса, одлагање плаћање пореза на добит за дрги квартал и ослобашања плаћања пореза на добит за донације. Укупна вредност ових донација је 160 милијарди динара.