Скупштина Србије усвојила је измену Закона о оружју и муницији којом је прописано да се рок за пререгистрацију оружја продужава за две године, до 5. марта 2022. године.

„Физичка лица која су поседовала оружане листове и дозволе за ношење оружја за личну безбедност, као и правна лица и предузетници који су поседовали одобрења за држање оружја, издата по закону који је важио до дана почетка примене овог закона, дужни су да до 5. марта 2022. године поднесу захтев за издавање исправе, заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја у складу са овим законом“, пише у Закону.

Посланици су потврдили Протокол о изменама и допунама Kонвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података, као и Анекс 1 Споразума о економској и технолошкој сарадњи између влада Србије и Азербејџана.

Посланици су, на предлог посланичке групе Странка модерне Србије, дипломираног правника Душана Драгољића разрешили функције заменика члана Републичке изборне комисије. Драгољић због пословних обавеза не може да обавља ову дужност.

Посланици су на ту функцију именовали Николу Вадљу, такође дипломираног правника.

Izvor: N1

Foto: Pixabay