Vojska Srbije je, u skladu sa naređenjem predsednika Republike i vrhovnog komandanta, osim u Moroviću pripremila privremeno naselje za sprovođenje mere karantina i u Subotici.

Naselje je kontejnerskog tipa i namenjeno je za povratnike iz inostranstva koji nemaju prijavljeno boravište na teritoriji Republike Srbije a naši su državljani, kao i za sve one za koje lekari na granicama ocene da mogu da predstavljaju zdravstveni rizik.

Reč je objektima prihvatnog centra Komesarijata za izbeglice i migracije, iz koga su prethodno migranti prevezeni u prihvatne centre u Somboru i Šidu i centar za azil u Krnjači. Objekte su dezinfikovali pripadnici jedinica ABHO Vojske Srbije i oni zadovoljavaju standarde predviđene za sprovođenje mere karantina.

Istovremeno, u objektu Vojne ustanove „Morović“, u kojem je Vojska Srbije prethodnih dana podigla naselje šatorskog tipa, podignuti su dodatni šatori za smeštaj do 300 osoba.

Vojska Srbije je spremna i sposobna da izvrši sve zadatke koje dobije u cilju zaštite države i građana u uslovima vanrednog stanja uvedenog radi suzbijanja zarazne bolesti COVID-19.

 

Izvor:vs.rs

Foto: subotica.com