U Kučevu i Golupcu od sada je moguće prijaviti decu u predškoslku ustanovu elektronskim putem.

Usluga eVrtić predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelj više ne mora da odlazi na razne šaltere prilikom prijave deteta u predškolsku ustanovu, već prijavu može da obavi elektronski na Portalu eUprava.

Od ove godine usluga će biti omogućena u 140 gradova i opština kao lakši i brži način prijave dece u predškolske ustanove.

Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavljaju. U ovom trenutku je u toku implementacija ove usluge u svim gradovima i opštinama u Srbiji.

Usluga eVrtić sada je dostupna u Predškolskoj ustanovi „Lane“ Kučevo i Predškolskoj utanovi „Lasta“ u Golupcu.

Izvor: kucevo.rs