Рок за замену исправа о оружју истиче 5. марта и до тада власници могу поднети захтев за пререгистрацију оружја из Б категорије, наводи се информацији објављено на сајту МУП-а Србије.

У Б категорију спада ватрено оружје са кратком и дугом цеви, полуаутоматско, репетирајуће, једнометно, двометно, са олученим и глатким цевима, а не спадају аутоматско, оружје скривено у другим предметима и оружје са пригушивачем.

Захтев за пререгистрацију оружја из ове категорије подноси се лично, у организационој јединици МУП-а по месту пребивалишта, а том приликом се доноси оружје на увид.

Прилаже се уверење о здравственој способности за држање и ношење оружја не старије од месец дана, доказ о оправданости разлога за поседовање оружја као и да власник сам може прибавити уверење да се против њега не води кривични поступак или ће то прибавити МУП.

За ловачко оружје неопходна је испуњеност услова за поседовање ловне карте, а за спортско оружје неопходно је уверење о активном чланству у спортској стрељашкој организацији.

Током поступка пререгистрације полицијски службеници утврђују да ли су испуњени услови прописани за безбедан смештај и чување оружја.

Пререгистрација, односно замена исправа о оружју, обухвата и грађане који су исправе о оружју добили по старом закону, донетом 1992. године и допуњаваном до 2013. године.

За неиспуњавање законских обавеза по новом Закону о оружју и муницији из фебруара 2019. године запрећена је прекршајна одговорност, а уз њу постоји могућност одузимања оружја.