Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predložio je deset mera nakon masakra koji se dogodio u OŠ „Vladislav Ribnikar“ kada je smrtno stradalo osmoro učenika i čuvar škole.

Foto: RTV Biser

1. Uvođenje moratorijuma za izdavanje dozvola za nišenje i držanje oružjau sledeće dve godine                                                                           2. Izvršiti reviziju svih izdatih dozvola za držanje oružja
3. Izvršiti kontrolu načina na koje lica koje imaju dozvolu drže oružje, posebno kontrolisati da li se oružje čuva odvojeno od municije i da li je sprečen pristup maloletnim linima
4. Izvršiti kontrolu svih strteljana
5. Propisivanje krivične i pravne odgovornosti za lica koja omoguće maloletnim i drugim neovlašćenim licima da dođu i koja maloletna i druga neovlašćena lica uče da rukuju vatrenim oružjem
6. Predlog kao predsednika republike – Danas zrelost nastupa ranije, kao i fizička snaga, moguće je da deca izvrše i najteža krivična dela – moj predlog je da se smanji granica starosna granica za krivično-pravnu odgovornost maloletnih lica sa 14 na 12 godina, u skladu sa međunarodnim i evropskih standarda
8. Uvesti obavezne šestomesečne testove za narkotike u srednjim školama                                                                                                                9. Organizovati posebne službe i mobilne timove za vršnjačko nasilje u okviru Centara za socijalni rad koji bi promptno reagovali na slučajeve vršnjačkog nasilja
10. Razmotriti zabranu prilaska sajtovima „dark net“ i slično, koji sadrže savete kako da se izvrši ubistvo, nabavi droga ili oružje