Министарство одбране је у свој план продаје непокретности уврстила 11 војних објеката који се налазе у Пожаревцу и Петровцу на Млави.

План продаје обухвата шест објеката Војске Србије који се налазе у Пожаревцу.

Министарство је по четврти пут расписало оглас за продају Дома Војске Србије који се налази у Улици Воје Дулића, али до сада није било интересовања.

Са списка за продају непокретности била је оглашена продаја и складишта „Ћириковац“, али ни ту није било интересовања. На овом списку се поред ова два објекта налази и касарна „Сопот“ и вежбалишта које се налази у близини касарне. У плану продаје налази се и војно складиште у насељу Љубичево и полигон, вежбалиште и стрелиште у Виноградској улици.

У Петровцу на Млави министарство одбране ће огласити продају пет војних објеката који нису неопходни за функционисање Војске Србије. Највећи објекат који се налази у на списку је касарна „Јован Шербановић“ у Петровцу на Млави. На њеној површини од 8,0981 хектара налазе се 34 објекта. Поред касарне налази се и војно складиште у насељу Забрђе и Kлуб Војске Србије у Петровцу на Млави, вежбалиште „Липе“ као и земљиште „Стара касарна“.