U Požarevcu je danas organizovana panel diskusija posvećena praćenju primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, analizi mogućnosti za njegovu efikasniju primenu, trenutnom stanju i budućnosti zaštite, kao i podizanju svesti građana i stručnjaka u oblasti upravljanja podacima.

Foto: RTV BISER

Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, naglasio je potrebu za podizanjem svesti građana u kontekstu rastuće digitalizacije, savremenih tehnologija i razvoja veštačke inteligencije.

Foto: RTV BISER

„Svedoci smo da se svakodnevno sve više inkorporiramo u digitalno društvo. Ne treba kočiti tehnološki napredak, ali je ključno da naša prava, posebno pravo na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, budu adekvatno zaštićena. Ranije su naši inspektori često nailazili na nepoznavanje poverenika i njegovih nadležnosti kod građana“, izjavio je Marinović.

Jedan od ključnih ciljeva je podizanje svesti o tome kome se obratiti ukoliko su povređena prava koja poverenik štiti, kao što su zaštita podataka o ličnosti i pravo na pristup informacijama od javnog značaja. Marinović je istakao da se svest o ovom pitanju polako povećava i da je današnji skup usmeren na ukazivanje na potencijalne rizike i motivisanje građana da aktivno štite svoje podatke.

On je upozorio da najveće pretnje vrebaju na društvenim mrežama i internetu, naglašavajući da su lični podaci postali vredniji od novca. Istakao je da su se dogodili tragični incidenti zbog neopreznog deljenja podataka, posebno u vezi sa maloletnicima.

Poverenik je savetovao građane da budu oprezni pri objavljivanju informacija na društvenim mrežama i preuzimanju besplatnih aplikacija. Upozorio je na prakse kompanija koje prikupljaju podatke korisnika radi profajlinga i ciljanog marketinga.

Panel diskusije će se održavati u narednom periodu u 15 lokalnih samouprava. Organizacija panela podržana je kroz projekat „Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji“, koji finansiraju EU i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a za implementaciju aktivnosti u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti zadužen je GIZ.

Foto: RTV BISER

Petar Antić, savetnik za vladavinu prava iz GIZ-a, objasnio je da projekat ima za cilj podršku implementaciji akcionog plana za Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava, kako bi se Srbija osnažila u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Projekat traje od 1. januara 2022. do 30. septembra 2025. godine, a finansiran je od strane EU (5.000.000 evra), BMZ (1.000.000 evra) i Austrijske razvojne saradnje (500.000 evra).