У суботу, 21. марта, ступиле су на снагу измене и допуне Уредбе о мерама за време ванредног стања, којим се забрањује обављање јавног превоза путника у друмском саобраћају аутобусима, осим посебног линијског превоза, који ће привредни субјекти обављати искључиво ради реализације радних задатака запослених, такси превоза, лимо сервис и превоза за сопствене потребе.

У складу са  инструкцијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, препоручује се привредним субјектима, послодавцима да  користе посебан линијски превоз запослених, као и превоз за сопствене потребе, под условима прописаним Законом о превозу путника.

Сви претходно закључени уговори о посебном линијском превозу запослених, остају на снази, уз обавезу поштовања свих прописаних мера након проглашења ванредног стања. Послодавци који имају већи број запослених имају могућност да директно склопе уговор са превозником за превоз својих запослених као посебан линијски превоз.

Сви послодавци који имају склопљене уговоре са превозником за превоз својих запослених, неопходно је да доставе на мејл адресу: zjovovic@pozarevac.rs следеће податке:

назив послодавца,

дефинисану руту превоза,

број лица радно ангажованих,

време превоза/учесталост,

назив превозника,

регистарске бројеве возила и

имена возача.

Ради подношења захтева за претходну сагласност Министарства и издавања дозволе локалне самоуправе за посебан облик превоза.

За сва ближа обавештења послодавци се могу обратити на следећи мејл: zjovovic@pozarevac.rs

OBAVEZNA-INSTRUKCIJA-O-PRIMENI-UREDBE