Gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović i direktorka požarevačke Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Sonja Mirić potpisali su ugovore o stručnoj praksi sa osmoro lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, za angažovanje na poslovima u Gradskoj upravi Požarevca, uz prisustvo direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Zorana Martinovića.

Grad Požarevac

Ovom potpisivanju prethodilo je potpisivanje sporazuma između gradonačelnika, direktorke NSZZ Požarevac i načelnika Gradske uprave Aleksandra Simonovića.

Prema rečima gradonačelnika Grada Požarevca Saše Pavlovića pored osmoro lica za stručnu praksu posao je dobilo i 37 lica sa kategorije teže upošljivost za javne radove na četiri meseca. Iz gradskog budžeta za ove namene je u 2020. godini izdvojeno 10 miliona dinara.

“Prateći Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Požarevca za 2020. godinu okupili smo se danas da potpišemo ugovore za sprovođenje Programa stručne prakse i javnih radova. Ovom aktivnošću obezbeđeno je osposobljavanje 8 nezaposlenih lica kod poslodavca “Gradska Uprava Grada Požarevca” i to za pet diplomiranih ekonomista, dva diplomirana pravnika i jednog diplomiranog inženjera zaštite životne sredine. Ovome je prethodilo  zaključenje Ugovora o sprovođenju javnog rada 9. septembra između Grada Požarevca, Nacionalne službe zapošljavanja – Filijala Požarevac  i izvođača – Gradska opština Kostolac, JP “Ljubičevo“, JKP „Komunalne službe“, JKP „Vodovod i kanalizacija“ i Turistička Organizacija Grada Požarevca. Uveren sam da će i ovih godinu dana stručne prakse, kao i četiri meseca javnih radova poslužiti ovim ljudima ne samo da popune svoje kućne budžete, već i da se nametnu sadašnjim ili budućim poslodavcima. Period pred vama poslužiće vam da se pokažete kao vredni radnici koji svoje radne zadatke izvode savesno. Kada su u pitanju lica na stručnoj praksi, želeo bih da dodam i da će poslodavac izdati potvrdu o obavljenom pripravničkom stažu, čime će svi oni koji su prošli ovaj program biti osposobljeni za samostalni rad u struci i steći pravo na polaganje državnog ispita. Tokom trajanja programa stručne prakse, angažovanom licu pripada novčana pomoć i troškovi prevoza na mesečnom nivou u iznosu od 26.000,00 dinara, kao i  troškovi osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti  u skladu sa zakonom. Ovime želimo da stičući iskustvo u struci koju ste odabrali za svoj poziv, imate i nadoknadu za to i kao simboličnu poruku države i grada da su nam mladi stručnjaci itekako potrebni da bi izgradili Srbiju i Požarevac kakav želimo da budu”, rekao je Pavlović.

Aleksandar Simonović, načelnik Gradske uprave rekao je da su ova lica raspoređena u Odeljenja službe Gradske uprave gde će imati mentore koji ispunjavaju uslove za mentorstvo.

“Današnjim potpisivanjem Gradska uprava nastavila je sa trendom angažovanja mladih ljudi po osnovu stručne prakse obzirom da se u prethodnom periodu to pokazalo kao jako korisno i značajno. Imajući u vidu da je na snazi odluka o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru angažovanje mladih ljudi po ovom osnovu i te kako koristi GU u izvršenju svakodnevnih zadataka. Sa druge strane veliki značaj i korist je i za ove mlade ljude koji kod nas dolaze kao lica bez radnog iskustva a za 12 meseci, koliko traje ovaj program, bivaju lica sa radnim iskustvom koje je verovatno jedno od najznačajnijih u njihovim budućim profesionalnim karijerama. Istakao bih ovom prilikom i da su osmoro ljudi koji su pre par dana okončali program stručne prakse bili odlični i od velike koristi Gradskoj upravi te bih im se ovim putem zahvalio i poručio da Gradska uprava na njih neće zaboraviti”, izjavio je Simonović.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović ovom prilikom se zahvalio Gradskoj upravi Požarevca i gradonačelniku na odličnoj saradnji na nastavljanju programa stručne prakse. On je još dodao da Republika Srbija preduzima čitav niz mera kada je u pitanju zapošljavanje ljudi, pogotovo u vreme pandemije korona virusa, tako da je stopa nezaposlenosti 7,1 posto, što je istorijski rezultat kaže Martinović. On je još podsetio da je pokrenut projekat „Moja prva plata“ koji ima za cilj da se podstakne zapošljavanje mladih i pruži podrška privredi u rešavanju problema s nedostatkom kadrova. Program će omogućiti da se 10.000 mladih ljudi u Srbiji sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, bez radnog iskustva, osposobi za samostalan rad na konkretnim poslovima.

Izvor: Grad Požarevac