Poreska uprava Srbije je objavila raspored poreskih obaveza za novembar. Prema ovom rasporedu, prvi rok za obaveze je 6. novembar. Do tog datuma, firme bi trebale da dostave izvještaje o zaključenim ugovorima o izvođenju zabavnih i narodnih estradnih programa i drugih zabavnih sadržaja u oktobru, kao i izveštaje o ispunjavanju obaveza zapošljavanja osoba s invaliditetom u oktobru.

SDK-PO

Foto: RTV Biser

Naredni rok je 10. novembar, do kojeg bi trebalo podneti poreske prijave i platiti porez na premije neživotnih osiguranja za oktobar, kao i podneti poreske prijave i platiti porez na dodatu vrednost za oktobar za poreske obveznike iz člana 10 Zakona o PDV-u.

15. novembar je ključni datum kada ističe veći broj poreskih obaveza. To uključuje plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za oktobar, doprinosa za sveštenike, verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za oktobar. Takođe, do tog datuma treba platiti doprinose za samostalne umetnike i poljoprivrednike za četvrti kvartal ove godine, te podneti poreske prijave i platiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje za osnivače i članove privrednih društava za oktobar.

Do 15. novembra, potrebno je podneti poreske prijave i platiti PDV za septembar i podneti obrazac PID PDV 1 za oktobar ako su ispunjeni kriterijumi za status poreskog obveznika PDV-a koji većinom obavlja promet dobara u inostranstvu. Takođe, do tog datuma treba platiti akontacije poreza na dobit pravnih lica za oktobar, obračunatu akcizu za drugu polovinu oktobra, podneti poreske prijave za obračun akcize za oktobar i plaćanje akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju u oktobru.

Posljednji dan u novembru označava rok za podnošenje poreskih prijava i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunanih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade u oktobru, kao i za plaćanje akcize za prvu polovinu meseca.